Promovarea Intraprenoriatului

Deşi aproape oricine este obişnuit cu termenul de antreprenoriat, nu se poate spune acelaşi lucru şi despre intraprenoriat. Intraprenoriatul şi intraprenorul au intrat în vocabularul de business foarte recent, dar în scurt timp a reuşit să atragă interesul în mediile corporative şi de business, în special în sectorul şi industria de vârf ale TIC.

Intraprenorii sunt angajaţii unei companii care gândesc şi acţionează ca antreprenori. Ei împărtăşesc obiectivele companiei, sunt conştienţi de capacitatea lor de a contribui la aceste obiective, şi eventual sunt decişi să-şi asume responsabilitatea directă pentru punerea în practică a ideilor în cadrul mediului corporativ prin asumare de riscuri şi prin inovaţii. Intraprenoriatul poate fi definit simplu ca fiind orice activitate antreprenorială desfăşurată într-o organizaţie, profitându-se de potenţialul şi talentul neutilizate, dar existente deja, în cadrul organizaţiilor.

Proiectul cofinanţat de U.E.. ‘Intraprise - Infuzie de competenţe Antreprenoriale în mediul corporativ TIC’ este destinat dezvoltării unui program de instruire intraprenorială care va sprijini managerii şi angajaţii, din companiile TIC, în adoptarea şi realizarea efectivă a unei culturi intraprenoriale în cadrul principiilor organizaţionale ale companiilor TIC. Unele elemente cheie vor fi avute în vedere la desfăşurarea furnizării de instruire şi, în special, aspectele privind managerii şi angajaţii fiindcă aceştia sunt plasaţi în diverse structuri organizaţionale, precum şi structura globală a organizaţiei ca o ‘cale de a rezolva lucrurile’ în cadrul companiei.

Intraprise va dezvolta un program cadru de instruire intraprenorială pe baza practicilor de management bine documentate, a structurilor organizaţionale şi a practicilor de instruire intraprenorială existente. Un curriculum de curs de instruire va fi proiectat şi un material de învăţare va fi oferit ca surse de instruire prin intermediul unei platforme de e-learning online.

Vor avea loc ateliere de lucru (workshops) separate în Cipru, Belgia, Grecia, Italia şi Spania, prezentându-se materialul de instruire companiilor TIC selectate, iar în continuare, la 10-20 dintre participanţii din fiecare ţară li se vor oferi oportunitatea de a utiliza şi testa furnizarea de instruire pentru o perioadă de aproximativ 3 luni. Întregul proces va fi monitorizat şi evaluat, lucru ce poate duce, eventual, la optimizarea Cursului Intraprise de Intraprenoriat pentru sectorul TIC.